Zamów receptę

 

Zamów receptę

Podanie danych osobowych oraz danych dot. leczenia jest niezbędne do korzystania ze świadczeń drogą mailową oraz umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi zapisami dot. dokumentacji medycznej.

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami składania zamówień na leki.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
  2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
  3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.
  4. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ
  5. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
  6. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).