Kontakt

CENTRUM ZDROWIA ZAKLICZYN

spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Kołodziej
ul. Tarnowska 9, 32-840 Zakliczyn

Rejestracja

phone 14 665 34 27 mobile-device 730 791 200 mobile-device 730 839 200

Poradnie Specjalistyczne: phone 14 665 26 27

Poradnia Ginekologiczna: phone 14 665 26 12

Pracownia Fizjoterapii: phone 731 360 550

Księgowość: phone 14 665 39 99

e-mail: envelope zakliczyn@tlen.pl

 

Administrator danych osobowych, którym jest CENTRUM ZDROWIA ZAKLICZYN spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Kołodziej, ul. Tarnowska 9, 32-840 Zakliczyn, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora m.in. na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.