Nocna i świąteczna opieka

NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ LEKARSKĄ ORAZ PIELĘGNIARSKĄ AMBULATORYJNĄ I WYJAZDOWĄ zapewnia m. in.

Wojnickie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o.

 

W RAZIE WYPADKU LUB STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA TEL. ALARMOWY 999 lub 112