Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach
POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym
z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz
zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie
elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU,
wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589
028,57 zł.


Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia
e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania
świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje
szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w
sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste
narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów
finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i
Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie
odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia
najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: