Test obciążenia glukozą

Zalecenia ogólne:

Przez 3 dni poprzedzające badanie stosować normowęglowodanową dietę oraz zwykłą aktywność fizyczną, w dniu poprzedzającym badanie ograniczyć wysiłek fizyczny i nie spożywać alkoholu, na badanie przyjść wypoczętym, bez objawów gorączki, infekcji i ostrych stanów klinicznych. 
Na badanie należy zgłosić się na czczo. Warunek ten może być pominięty w przypadku kobiet w ciąży. Na badanie należy zgłosić się z zakupioną wcześniej glukozą.
Badanie trwa 2 godziny i wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni Punktu Pobrań. Wykluczone jest opuszczenie Punktu Pobrań w celu zakupów, spaceru itp., ponieważ związany z tym wysiłek (praca mięśni) wpływa na obniżenie wyniku badania
W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów. W przypadku wymiotów w trakcie badania należy je powtórzyć w inny dzień.
Test obciążenia glukozą polega na dwu lub trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w próbkach poziomu glukozy.

Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo, następnie pacjent dostaje do wypicia wodny roztwór glukozy (minimum  200 ml). Po 2 godzinach pobierana jest kolejna próbka krwi.