Aktualności

Zapytanie ofertowe w projekcie Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

09.08.2023

 

Centrum Zdrowia Zakliczyn uczestniczy w przedsięwzięciu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (skrót „e-usługi POZ”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22, którego celem jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ.

Nasza jednostka otrzymała Grant na wyposażenie placówki POZ w sprzęt teleinformatyczny, a także rozbudowę systemów teleinformatycznych. Celami przedsięwzięcia jest m.in. integracja z system e-zdrowia oraz poprawienie komunikacji z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

W związku z powyższym Centrum Zdrowia Zakliczyn zaprasza do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia, którego szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.


Termin składania ofert: 17.08.2023 rok, godzina: 12:00.

Zapytanie ofertowe:

Załącznik 1 – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza na stronie lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

 


wszystkie aktualności