Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 października zmarł lekarz niesłychanie oddany swojej pracy i Pacjentom – doktor

Władysław Baran

Walczył z pandemią, pracował do kresu sił, lecz przegrał bitwę o własne życie.

Zapamiętamy Go jako niezwykle doświadczonego lekarza, który służył pacjentom rozległą wiedzą medyczną bez względu na porę dnia.

Doktor Władysław Baran ukończył Akademię Medyczną w Krakowie, pierwszą specjalizację uzyskał w zakresie ginekologii i położnictwa, kolejną w dziedzinie chorób wewnętrznych. Przez wiele lat pracował w szpitalu w Brzesku, potem gorliwie służył mieszkańcom Wojnicza i Zakliczyna jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy

Centrum Zdrowia w Zakliczynie

Pilny komunikat

W związku z pojawieniem się w Polsce przypadków zarażenia się koronawirusem pacjenci z objawami gorączki, kaszlu i duszności przebywający w rejonie występowania SARS-CoV-2 lub w towarzystwie osób potencjalnie zagrożonych nie powinni zgłaszać się do placówki medycznej.
W przypadku innych chorób w celu minimalizacji kontaktów osób zdrowych z chorymi zostają wprowadzone porady lekarskie telefoniczne.
Pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza będzie proponowane udzielanie porady telefonicznej. Tylko w sytuacjach gdy jest to niezbędne pacjent będzie umówiony na konsultację w przychodni.

Lekarz udzielający porad telefonicznych na podstawie wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia skierowania, e-recepty czy też zwolnienia lekarskiego. 

Pacjenci wyrażający chęć skorzystania z porady telefonicznej mogą dzwonić na numer rejestracji 14 6653427 oraz 14 6652627.

W celu uzyskania recepty na leki stałe prosimy o kontakt telefoniczny ze swoją pielęgniarką lub położną środowiskowo-rodzinną.

Kod dostępowy do recept umożliwiający ich realizację pacjent otrzyma telefonicznie.

Kostrzewa Danuta722 115 112

Jaszczur Cecylia722 130 022

Zielińska Renata722 115 111

Pajor Anna722 100 304

Żychowska Danuta722 088 111

lub pod dodatkowymi numerami:

  • 730 791 200

  • 730 839 200

  • 720 801 811

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów – pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa!!!

W przypadku nasilonych objawów gorączki, kaszlu i duszności zadzwoń:

-pod numer alarmowy 112

-lub do Sanepidu –14 621 70 97  i 602 430 042

-lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1

Kierownik Oddziału: 14 644 32 61

Dyżurka Lekarska 14 644 32 88

Dyżurka Pielęgniarska 14 644 32 86

PACJENCI POWINNI UNIKAĆ OSOBISTYCH WIZYT W PORADNI !

KORONAWIRUS

W związku z epidemią Koronawirusa “Centrum Zdrowia Zakliczyn” prosi by zapoznać się z informacjami dotyczącymi profilaktyki przed zakażeniem się koronawirusem oraz podaje instrukcję jak postępować w przypadku wystąpienia objawów. Jednocześnie informujemy, by w przypadku wystąpienia objawów pod żadnym pozorem nie zgłaszać się do przychodni lekarskich ani szpitalnych oddziałów SOR!

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

NOWOŚĆ  w    “CENTRUM ZDROWIA ZAKLICZYN” !!!
Chcesz by Twoje dziecko miało postawioną sprawną i szybką diagnozę ? Twoje dziecko boi się pobierania krwi ? Nie chcesz niepotrzebnie faszerować swojego malucha antybiotykami  ? W naszym ośrodku masz możliwość wykonania szybkiego badania CRP z palca ! Serdecznie zapraszamy !

 

CRP (białko C-reaktywne) jest białkiem ostrej fazy syntetyzowanym w wątrobie. Wytwarzanie CRP jest gwałtownie indukowane w odpowiedzi na zakażenie, stan zapalny lub obrażenia tkanek. Pomiar stężenia CRP może być pomocny w leczeniu pacjenta z objawami zakażenia. Podczas oceny w świetle stanu klinicznego pacjenta, pomiar CRP może pomóc fachowemu personelowi opieki zdrowotnej w odróżnieniu zakażeń bakteryjnych od wirusowych oraz racjonalizacji antybiotykoterapii. Monitorowanie stężenia CRP zapewnia także obiektywną metodę oceny reakcji na leczenie, ponieważ dzięki skutecznej terapii stężenie CRP szybko spada.

 

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez „Centrum Zdrowia Zakliczyn” spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Woźniak (dalej zwany „Centrum Zdrowia”) Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Centrum Zdrowia:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO” jest Jerzy Woźniak, tel.:14 665 39 99, e-mail: Zakliczyn@tlen.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Centrum Zdrowia w Zakliczynie:  ochrona.danych.kontakt@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub społecznej;

b) leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;

c) niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy;

d) diagnozy medycznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Centrum Zdrowia jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 24, 26, 27, 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odbiorcami Państwa danych mogą być między innymi:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; ©Kancelaria Sejmu s. 9/9 2009-04-28

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawno- ści, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

9) Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, któ- rej dokumentacja dotyczy.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Zdrowia w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

a) w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych, do czasu ich zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po zakończeniu świadczeń zdrowotnych, do czasu wycofania zgody;

b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Centrum Zdrowia w związku z prowadzeniem działalności zdrowotnej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Zdrowia;

c) w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Centrum Zdrowia stanowiących podstawę takiego przetwarzania;

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zawartych w punkcie 3. Podanie danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Centrum Zdrowia, ani składania dodatkowych oświadczeń.

Przewiń do góry